Letselschade
Definitie letselschade
Recht op schadevergoeding?
Hoogte schadevergoeding
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Wie betaalt de schade?
Schade claimen
Is procederen in een letselschadezaak nodig?
Is een letselschadespecialist nodig?
Soorten belangenbehartigers
No cure no pay of uurtarief?
Overlijdenschade

Soorten belangenbehartigers

Er zijn 3 soorten belangenbehartigers bij letselschade:

 

  • Letselschadespecialisten
  • Letselschade advocaten
  • Rechtsbijstandverzekeraars

 

Alle drie hebben ze hun eigen kenmerken. Laat uw keuze niet primair

afhangen van de kenmerken van de verschillende soorten belangenbehartigers

maar van de deskundigheid van een specifieke belangenbehartiger.

 

Gebrek aan deskundigheid en ervaring zal namelijk altijd ten koste gaan van de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding. 

 

Letselschadespecialisten

Letselschadespecialisten zijn geen advocaten, maar juristen. Ze behartigen de belangen van slachtoffers van letselschade. Letselschadespecialisten die werkzaam zijn bij een letselschadebureau zijn dagelijks werkzaam in dossiers waarbij er door een ongeval letselschade is opgelopen.


Het grote voordeel van een letselschadespecialist is dat de kosten voor zijn  honorarium bij erkende aansprakelijkheid vergoedt worden door de tegenpartij. Hierdoor is hun dienstverlening kosteloos, terwijl een letselschadeadvocaat een uurtarief hanteert.


De meeste letselschadezaken in Nederland worden geregeld buiten de rechter om. Het betreft hier zo’n 95% van de letselschadezaken in Nederland. Indien u letselschade heeft opgelopen is het belangrijk dat uw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Een letselschadespecialist is hier dagelijks mee bezig en weet alle wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er door veel letselschadebureaus geen kosten in rekening gebracht.


Er zijn letselschadespecialisten die werken op basis van no cure no pay. Dit betekent dat u niets hoeft te betalen als er geen schadevergoeding gerealiseerd wordt. Alle kosten voor het aantonen van de aansprakelijkheid en/of schade worden voorgefinancierd door het letselschadebureau. 

 

Indien een procedure noodzakelijk zou zijn, dan komen de kosten hiervan ook voor rekening van het letselschadebureau. Dit heeft het grote voordeel dat u kunt gaan procederen om uw recht te halen zonder dat u daarbij financieel risico loopt.


Als het 'no cure no pay' systeem op een zuivere manier wordt toegepast zullen ook de kosten van de belangenbehartiger in mindering gebracht worden op het percentage 'no cure no pay', omdat de verzekeraar volgens de Wet verplicht is om deze kosten te vergoeden. In veel gevallen betaalt u dus helemaal geen honorarium.

 

Letselschade advocaten

Het voordeel van een letselschade advocaat is dat ze naast de behandeling van uw zaak tijdens een minnelijke regeling ook zelf een procedure voor de rechtbank kunnen voeren mocht dit noodzakelijk zijn.

 

De advocaat werkt op basis van uurtarief. De gemaakte kosten kunnen over het algemeen net als bij 'no cure no pay' in rekening gebracht worden bij de tegenpartij. De kosten van een eventuele procedure en de kosten voor het aantonen van de aansprakelijkheid en schade (bijvoorbeeld middels een medische expertise) komen voor uw eigen rekening.

 

 

Rechtsbijstandverzekeraar

Het voordeel van een rechtsbijstandverzekeraar ten opzichte van een letselschadebureau of advocaat is dat u voor de dienstverlening in elk geval niets meer betaalt. U heeft immers al premie betaald.

 

Tegelijkertijd is dit ook het grote nadeel van dit systeem. Omdat de rechtbijstandverzekeraar zelf geen inkomsten genereert aan de behandeling van een letselschadezaak zal men uit economische redenen zo snel mogelijk de zaak willen afwikkelen. Immers, hoe meer tijd ze er in steken hoe meer kosten ze maken.

 

Een te snelle afwikkeling van een letselschadezaak resulteert over het algemeen in een lagere schadevergoeding.

 

U kunt beter € 100.000,- aan schadevergoeding ontvangen en daarover € 5.000,- kosten betalen dan € 30.000,- ontvangen en geen kosten betalen! 

 

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »