Letselschade
Definitie letselschade
Recht op schadevergoeding?
Hoogte schadevergoeding
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Wie betaalt de schade?
Schade claimen
Is procederen in een letselschadezaak nodig?
Is een letselschadespecialist nodig?
Soorten belangenbehartigers
No cure no pay of uurtarief?
Overlijdenschade

No cure no pay of uurtarief?

 

Bij een resultaatsafhankelijke vergoeding, populair ook wel No Cure No Pay (NCNP) genoemd, wordt voorafgaand aan de behandeling van uw zaak een afspraak gemaakt over een percentage van de schade als vergoeding van de kosten van de letselschadespecialist.

 

Het hiervoor genoemde honorarium is altijd een maximum. In zaken waarin de aansprakelijkheid wordt erkend,  zal een declaratie voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ingediend  worden bij de verzekeraar. Het bedrag dat  i.v.m. de verrichte werkzaamheden betaald wordt door de verzekeraar, wordt in mindering gebracht op het afgesproken honorarium. (Let op! niet alle belangenbehartigers verrekenen deze kosten.)

 

Slaagt de letselspecialist er niet in de aansprakelijkheid rond te krijgen of schade te verhalen, dan bent u op basis van de resultaatsafhankelijke vergoeding geen honorarium verschuldigd.

 

Uurtarief
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken waarbij een uurtarief geldt. Ook deze kosten kunnen in rekening gebracht worden bij de tegenpartij mits ze redelijk en billijk zijn.

 

De voor- en nadelen van beide systemen worden op deze website behandeld bij het hoofdstuk "Soorten belangenbehartigers".

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »