Letselschade
Definitie letselschade
Recht op schadevergoeding?
Hoogte schadevergoeding
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Wie betaalt de schade?
Schade claimen
Is procederen in een letselschadezaak nodig?
Is een letselschadespecialist nodig?
Soorten belangenbehartigers
No cure no pay of uurtarief?
Overlijdenschade

Wie betaalt de schade?

In verreweg de meeste gevallen is de aansprakelijke partij (persoon of bedrijf) verzekerd voor het toebrengen van letselschade. De betreffende verzekeraar zal dan de schade moeten vergoeden. Onderstaand meer informatie over het betalen van schade bij een verkeersongeval, een bedrijfsongeval en een medische fout.


Schade door een verkeersongeval


Bij een verkeersongeval zal de schade meestal onder de WAM vallen (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Dit betreft de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. De WAM verzekeraar van het motorrijtuig dat de schade heeft toegebracht dient de schade te vergoeden.

In de polisvoorwaarden staan een aantal uitsluitingen zoals bijvoorbeeld gebruik van alcohol in het verkeer. In dat geval kan het zijn dat de veroorzaker van het ongeval zelf de schade dient te vergoeden.


Schade door een ongeval door een persoon


Bij andere ongevallen veroorzaakt door een persoon of diens (huis)dier kan de schade vallen onder de Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP). 


Schade door een bedrijfsongeval 


Als u tijdens het uitoefen van uw werk een ongeval krijgt en hierdoor letsel oploopt. Dan kan in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn functie. De meeste werkgevers hebben hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering.


Schade door een medische fout


Heeft u letsel opgelopen door een medische behandeling? Het kan zijn dat u door het medisch onzorgvuldig handelen van uw behandelend arts letsel oploopt. De medisch verzekeraar van de zorgverlener kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Bij een medische fout wordt er gekeken of een zorgverlener medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Vaak wordt er een medisch adviseur om advies gevraagd.

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »