Voorbeeld bedragen
Smartengeld letselschade

Smartengeld letselschade

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. In feite is

het dus een vergoeding voor het onstane leed.

 

De hoogte van een smartengeld vergoeding is afhankelijk van de

aard en ernst van het ontstane letsel.

 

De belangrijkste factoren bij het bepalen van smartengeld zijn:

 

- ernst van de ongevalsgevolgen

- ernst van de doorstane pijn

- leeftijd, beroep

- aard en hoeveelheid van de medische behandelingen

- mate van functionele invaliditeit

- mate van arbeidsongeschiktheid

- littekens, ontsieringen

- restverschijnselen

- psychische gevolgen

- belemmeringen bij sport, hobby etc. 

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en op hoeveel?

 vul dan het informatie aanvraagformulier in op deze site en een ervaren letselschadespecialist geeft u gratis een gericht advies.


Voorbeeldbedragen van smartengeld

Whiplash

 

Voorbeeld 1.

Verkoopleidster, 26 jaar

Whiplash en een verbrijzelde hiel door een verkeersongeval. Voor 45-55% a.o. Hoofdpijnen en terugkerende periodes van depressiviteit. kan niet meer sporten.

 

Toegekend smartengeldbedrag: € 36.302,-

 

Voorbeeld 2.

Manager, 53 jaar

Whiplash door een verkeersongeval. Hoofdpijn, duizeligheid, moeheid en concentratiestoornissen. Functionele invaliditeit vastgesteld op 5%. arbeidsongeschikt geworden.

 

Toegekend smartengeldbedrag: € 18.151,-

 

 

Arm- en handletsel

 

Voorbeeld 1.

Chef spuiterij, 33 jaar

Door verkeersongeval diverse fracturen aan de arm en een zeer hoge uitval van de armzenuw.

Blijvende pijnen aan de arm. 80-100% a.o. Functionele invaliditeit 65-70%. Kan geen klusjes meer

in en om het huis doen en geen hobby's meer uitoefenen.

 

Toegekend smartengeldbedrag: € 40.840,-

 

Voorbeeld 2.

Vrouw, 63 jaar

Polsbreuk door verkeersongeval. Blijvend functieverlies van de linkerpols van 30%, Hulp in de huishouding nodig.

 

Toegekend smartengeldbedrag: € 6.807,-

 

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »