Belangrijke tips letselschade
Tips op medisch gebied
Gemaakte kosten bijhouden
Neem een belangenbehartiger

Tips op medisch gebied

 

1. Meld uw klachten zo spoedig mogelijk
 

De belangrijkste tip op medisch gebied die we u kunnen geven is dat u uw lichamelijke klachten direct meldt bij uw huisarts of specialist. Zo bent u ervan verzekerd dat uw letsel tijdig is gedocumenteerd.

 

Het komt namelijk veelvuldig voor dat er discussie met de tegenpartij ontstaat over de "causaliteit" tussen het ongeval en het letsel. Als er teveel tijdsverschil bestaat tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het ontstaan van de klachten dan zal de tegenpartij zich op het standpunt stellen dat de klachten ook door een andere gebeurtenis ontstaan kunnen zijn.

 

 

2. Tegenpartij niet machtigen voor opvragen medische

    gegevens

 

Als u de verzekeringsmaatschappij die uw schade dient te vergoeden machtigt op uw medisch dossier op te vragen zullen zij niet nalaten om ook  medische informatie over de periode voor het ongeval op te vragen. Bijvoorbeeld middels de groene kaart van uw huisarts.

 

Deze informatie kan tegen u gebruikt worden in de discussie over het feit of alle klachten wel ongevalsgevolg zijn.

 

Machtig daarom alleen de medisch adviseur van uw belangenbehartiger voor het opvragen van medische informatie. Hij kan beoordelen welke informatie relevant is en doorgezonden dient te worden naar de tegenpartij.

 

 

3. Ga niet zomaar akkoord met de inschakeling van een

     keurend arts

 

Voor afwikkeling van een schadezaak is het dikwijls noodzakelijk dat er een "onafhankelijke" medische keuring komt waarbij o.a. vastgesteld wordt wat de blijvende beperkingen zijn als gevolg van het ongeval.

 

De uitkomst van dit medisch onderzoek bepaalt in grote mate de hoogte van de schadeuitkering. Het is dan ook belangrijk dat het onderzoek verricht wordt een een arts/specialist die echt onafhankelijk is. Er zijn een aantal keurend artsen in Nederland die vaak in opdracht van verzekeraars werken en de schijn van partijdigheid tegen hebben.

 

Laat daarom uw belangenbehartiger in overleg met de tegenpartij bepalen welke keurend arts ingeschakeld wordt.

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »