Gratis persoonlijk advies
Letselschade bedrijfsongeval
Juridische mogelijkheden letselschade
Advies over hoogte letselschadeclaim
Second opinion bij letselschade

Smartegeld

Smartegeld is een vergoeding voor de zogeheten immateriële schade (niet-materiële schade).  Het is een onderdeel van de totale schadevergoeding bij letselschade.

De hoogte van een smartegeld vergoeding is afhankelijk van de

aard en ernst van het ontstane letsel.

 

De belangrijkste factoren bij het bepalen van smartegeld zijn:

 

- ernst van de ongevalsgevolgen

- ernst van de doorstane pijn

- leeftijd, beroep

- aard en hoeveelheid van de medische behandelingen

- mate van functionele invaliditeit

- mate van arbeidsongeschiktheid

 

Wilt u weten of u recht heeft op smartegeld en op hoeveel?

 

Vul dan onderstaand informatie aanvraagformulier in en een letselschadespecialist geeft u gratis een gericht advies over smartegeld.

Gratis advies over smartegeld


Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »