Gratis persoonlijk advies
Letselschade bedrijfsongeval
Juridische mogelijkheden letselschade
Advies over hoogte letselschadeclaim
Second opinion bij letselschade

no cure no pay

No cure no pay (resultaatafhankelijke beloning) is een veel gebruikte honoreringsvorm bij letselschade claims. De belangrijkste voordelen van no cure no pay zijn:

-  Geen financieel risico
-  De langste adem
-  Hogere schadevergoedingGeen financieel risico
In tegenstelling tot een honoreringsafspraak op basis van uurtarief (zoals advocaten hanteren) loopt u bij no cure no pay geen financieel risico.


Er wordt de indruk gewekt dat de kosten van de belangenbehartiger bij uurtarief en no cure no pay altijd voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Dit is niet juist! Het komt veelvuldig voor dat verzekeraars de kosten van deskundige bijstand niet (geheel) vergoeden. Bijvoorbeeld wanneer men het niet eens is over de (mate van) aansprakelijkheid. Wat echter nog vaker voorkomt is dat de kosten van deskundige bijstand niet geheel betaald worden omdat men het niet eens is over de omvang van de schade of de ernst van het letsel.


In dat geval zal een advocaat die op uurtarief werkt toch gewoon zijn nota vergoed willen zien en zal het letselschadeslachtoffer zelf moeten opdraaien voor deze kosten. Bij no cure no pay blijven de kosten altijd beperkt tot het afgesproken percentage van het behaalde resultaat.

 

De langste adem           
Bij ‘no cure-no pay’ zal een schaderegelingtraject nimmer beëindigd worden omdat het slachtoffer dit financieel gezien niet meer kan opbrengen. Belangenbehartigers als marktleider de Pals Groep financieren zelfs alle kosten voor die gepaard gaan met de schaderegeling bij een no cure no pay overeenkomst. Zo kost een medische expertise, vaak nodig om de ernst van het letsel aan te tonen, al snel € 1.000,-. Het kan ook noodzakelijk zijn om andere deskundigen in te schakelen zoals een arbeidsdeskundige, een ongevallenanalist, een bouwkundig adviseur etc.

Bij no cure no pay wordt daarmee voorkomen dat het slachtoffer, bij wie meestal de bewijslast ligt, financieel afhankelijk is van de aansprakelijke partij voor het aantonen van de geleden en te lijden schade. Als de kosten uiteindelijk niet vergoed worden door de verzekeraar dan komen ze voor rekening van de belangenbehartiger.


Hogere schadevergoedingen bij no cure no pay
Wetenschappelijk onderzoek (o.a. mr. dr. H.O. Kerkmeester en mr. F.C. Schirmeister) heeft aangetoond dat letselschadezaken op basis van no cure no pay resulteren in hogere schadevergoedingen in vergelijking tot schadezaken die niet op basis van no cure no pay in behandeling zijn genomen. De logica hierachter is: resultaatafhankelijke beloning is een extra stimulans voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening omdat anders de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Gratis advies over no cure no pay


Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »